พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร ถวายพระกุศล แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ


วันที่ 27 มิถุนายน 2566 - รับชม : 139 ครั้ง