กิจกรรมสำรวจแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์

เมื่อวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2564 อาจาร์ย พวงเพชร ฤทธิพรพันธ์ พร้อมคณะทำงาน ได้ลงพื้นที่ บ้านเกาะเคี่ยม ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เพื่อสำรวจแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ โดยมี นาย สุโบ๊ วาหะรักษ์ ประธานชุมชนบ้านเกาะเคี่ยม และทีมงาน เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงหอยนางรม


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 - รับชม : 185 ครั้ง